Địa chỉ
135 Tran Phu, Ha Dong, Ha Noi,
goalioagency@gmail.com
Ph: +84938 126 797
Kế toán
ketoanalio@gmail.com
Ph: +8439 851 238
Nhận diện thương hiệu Tháng Sáu 3, 2022

Quỹ Búp Sen Xanh

Dự án Quỹ Búp Sen Xanh là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích khuyến khích, hỗ trợ phát triển và nâng cao các phạm trù và vấn đề thuộc giáo dục. Thông qua quỹ các em nhỏ ở nông thôn, miền núi khó khăn khắp mọi miền Tổ quốc được tếp cận với môi trường giáo dục tốt hơn hiện đại hơn.

Task

Alio đã xây dựng lại bộ nhận diện, hệ thống lại hình ảnh đồng bộ lại nhận diện giữa các sản phẩm.

  • Strategy

    Chiến lược thương hiệu

  • Design

    Nguyễn Thiên Đức - Phạm Văn Tuyên

  • Client

    Quỹ Búp Sen Xanh

Open Project
Đăng kí

Bạn có một dự án?

Chúng tôi là các nhà sáng tạo  luôn hào hứng với những ý tưởng độc đáo và giúp các khách hàng có được sản phẩm khác biệt thúc đẩu sự tăng trưởng.

Back

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *